Wikingen

Verduidelijking: 

 

Sommige lezers spreken mij aan om te kunnen zeggen dat zij helemaal niet geloven dat de Scandinavische wereld geen wikingwereld was en dat mijn visies daarover heel moeilijk liggen. Ik raad hen aan om alleen te lezen wat er staat!

Nergens beweer ik dat de wikingtijd in het noorden niet belangrijk was. En te zien aan de vele artefacten, de vele musea, de internationale toeristische uitstappen naar het noorden en de vele studies van universiteiten van over de hele wereld, enz. kan dat alleen maar worden beaamd!

Wat is – heel in het kort – mijn standpunt:

De start van het wikingtijdperk gebeurde in West-Europa en dan vooral in het Scheldebekken (Scaldingi). Daar zat een hele (zee)handel met contacten van noord tot zuid en van oost tot west, contacten van Aquitanië tot ver in Noorwegen en via het noorden tot ver in het oosten. Maar er waren conflicten.

Er was de onderlinge concurrentie. Er waren de onderlinge strijdtonelen om de macht te veroveren over een groot of klein deel van West-Europa. Er waren de Romeinen en de (verchristelijkte) Franken die de streek kwamen veroveren, enz.

 

Dat maakte dat er van oost tot west en van zuid tot noord mensen verhuisden en uitweken, maar ook terugvochten.

Dat maakte dat mensen in het noorden toekwamen. Zij wisten door de contacten dat daar een gelijkende maatschappij bestond als bij hen thuis (kleinschalige maar internationale handel en landbouw) Zij integreerden zich vlug (een zelfde taal maakte alles ook eenvoudig) of maakten zich meester van de streek.

Dat maakte dat de wikingen in het noorden hun ding konden doen en een goed georganiseerde samenleving konden opbouwen.

Vooral de twistende ambitieuze leiders zouden in het noorden een nieuwe thuis organiseren en ginder warlord, vorst of koning worden. Vandaar dat bv. het DNA van de Jellingdynastie totaal vreemd is aan de DNA van de plaatselijke bevolking. Men spreekt van 'stranger kings'. Historici verwijsen graag naar het noorden (Noorwegen), maar het zuiden van de Noordzee heeft even veel, zo niet meer redenen om aan te nemen dat het 'vreemde' DNA van daar kwam. 

Scandinavië wilde ook wel een oorsprongsgeschiedenis hebben zoals ieder groot volk. Snorri Sturluson zorgde daar als belangrijkste auteur voor. Maar hij sprong volgens mij nogal creatief om met de historische waarheid die zich een paar eeuwen vroeger had afgespeeld. Anderen volgden zijn voorbeeld.

De wikingen in het noorden waren en zijn een realiteit, maar voor hun 'geboorte' moeten we rekening houden met West-Europa en dan vooral het Scheldegebied! Lees en ontdek hoe de wikingen Rollo, Blauwtand, Knoet, Ogier, enz. uit West-Europa verhuisden en opportuniteiten zochten van zuid tot noord!

 

Klik op de foto!

 

Op deze webstek komen aanvullingen, meer uitleg, (betere) foto's of verbeteringen!

 

 

Luc Vanbrabant
De auteur leerde aan de Hoge School te Torhout en studeerde daar af voor onderwijzer. Tijdens zijn carrière was hij ook ict-verantwoordelijke, GOK-verantwoordelijke (Gelijke Onderwijskansen) en zorgcoördinator te Izegem.
Algemene interesse voor taal en geschiedenis van West-Europa. Diploma kunstonderwijs (keramiek).
Websteks: http://laaglandsinfo.jouwweb.be/ en http://wikingen.jouwweb.nl/
Artikelen bij de Studiekring Eerste Millennium (Bavel)
Boeken: De ontdekking van Nederlands in Normandië en Een nieuwe visie op Noordzeevolkeren en wikingen uit de lage landen.

 

Contact: laaglands@gmail.com